Beckmann Volmer Technology Sp. z o.o
ul. 3 Maja 25, 83-330 Żukowo

BVT BVT BVT BVT

+48 58 681 84 31 info@bvt.com.pl 7:00 - 15:00

Beckmann Volmer Technology Sp. z o. o.

ul. 3 Maja 25, 83-330 Żukowo

SEKRETARIAT

tel.: +48 58 681 84 31
fax.: +48 58 681 84 35
e-mail: info@bvt.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY

tel.: +48 58 681 84 34
fax.: +48 58 681 84 35
e-mail: handlowy@bvt.com.pl

Numer KRS 0000071825
(Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS)
Wysokość kapitału zakładowego: 13 973 500 PLN (kapitał wpłacony w całości)