Beckmann Volmer Technology Sp. z o.o
ul. 3 Maja 25, 83-330 Żukowo

BVT BVT BVT BVT

info@bvt.com.pl 7:00 - 15:00

Beckmann Volmer Technology Sp. z o. o.

ul. 3 Maja 25, 83-330 Żukowo

SEKRETARIAT

tel.: 601 646 508
e-mail: info@bvt.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY

tel.: 605 114 702
tel.: 601 657 671
e-mail: handlowy@bvt.com.pl

MAGAZYN

e-mail: magazyn@bvt.com.pl
tel.: 601 766 490

DZIAŁ HANDLOWY

e-mail: ksiegowosc@bvt.com.pl

Numer KRS 0000071825
(Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS)
Wysokość kapitału zakładowego: 13 973 500 PLN (kapitał wpłacony w całości)